Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A
16-400 Suwałki
tel.   (87) 563 02 19, 563 02 11
        (87) 563 02 76
kom. 515 328 917
fax.  (87) 563 02 77
lpi@ares.suwalki.pl


godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.